CW Mandskabs vikarer kommer med en vifte af socialfaglige kompetencer med erfaring inden for sociale bosteder, væresteder, institutioner eller lignende

Vi er stolte af vores mandskab. Vi har mange dygtige folk med høj faglig viden, gode sprogkundskaber og kulturforståelse. Vores vikarer er kompetente, psykisk robuste og vant til at håndtere konflikter.

Søger I pædagogisk personale, kan vi tilbyde et vikarkorps af tidligere institutionsledere, folk fra psykiatrien, socialt belastede bo- og opholdssteder samt universitetsstuderende med en målrettet uddannelse. Enkelte vikarer har også en fortid som falckreddere, militærfolk, sikkerhedspersonale og lignende. Herudover kan vi finde og levere social- og sundhedsassister.

CW Mandskab leverer vikarer til:

  • Døgntilbud
  • Behandlingshjem
  • Aflastningstilbud
  • Omsorgsarbejde
  • Afvænning
  • Psykiatriske tilbud
  • Opholdssteder for kriminelle, unge m.m.
  • Projekter inden for det socialfaglige område
  • Steder med behov for specialmandskab til håndtering af krisesituationer
  • Steder med behov for specialtrænet personale med høj stresstærskel.

Få vikarer der nyder at gribe dagen og opgaverne
som de kommer

Vores vikarer er alle vant til fleksible arbejdstider. Mange har været hos os i gennem flere år, og flere vender ofte tilbage til os efter ophold i udlandet eller lignende. Fælles for vores mandskab er, at det er mennesker, som alle er klar til at gribe dagen og opgaven – uanset hvad der opstår.

4 krav vi stiller til vores pædagogiske vikarer

1.

De skal have socialfaglige kompetencer

2.

De skal kunne håndtere konflikter og konfliktoptrapning

3.

1-5 års relevant arbejdserfaring

4.

De skal være psykisk robuste.

Målrettet uddannelse i konflikthåndtering

Alle vikarer hos CW Mandskab er trænede i at håndtere konfliktfyldte og problematiske situationer. I samarbejde med myndighederne har CW Mandskab lavet en målrettet uddannelse i konflikthåndtering – tilrettelagt efter de problemstillinger, vores vikarer vil eller kan risikere at møde på en vagt.

*Inden for det offentlige følger CW Mandskab HK’s overenskomst. Yderligere info kan fås direkte hos os.